iPhoneGuiden.se

Ett nyligen publicerat patent visar på att Apple har planer på att låta Siri kunna bli delaktig i konversationer i appen Meddelanden.

Idag är det inga problem att med hjälp av Siri skicka iväg ett meddelande när man väl aktiverat funktionen genom att hålla in hemknappen eller säga ”Hej Siri” på nyare enheter. Nu ser det ut som om Apple har större planer än så för sin röstassistent.

Siri

Apples patentansökan visar på en helt annan typ av integration av Siri där funktionen agerar av sig själv i Meddelanden. Som bilden ovan visar så skulle Siri själv, helt automatiskt kunna hoppa in och svara på frågor som uppstår i konversationen.

Siri Patent

Om detta bara är en av många patent som aldrig når oss konsumenter återstår att se. Vi är nog alla eniga om att Siri, trots sina fördelar och spetskompetens på vissa områden, gärna skulle kunna få integrera och ge ett bättre samarbete än vad som erbjuds idag.