iPhoneGuiden.se

Sök

Vilket som är det bästa familjeabonnemanget, för mobil, avgörs av flera faktorer. Bland annat påverkar önskemål om surfmängd, hur många extraanvändare som det ska vara samt prisnivå.

Nedan presenteras de operatörer som erbjuder familjeabonnemang och vad de är bäst på. Länge ner beskrivs vad som skiljer sig mellan olika familjeabonnemang.

Tele2

Tele2 har bästa familjeabonnemanget om obegränsad surf önskas och tillgång till 5G. Dessutom ingår 1000 fria samtalsminuter till utlandet.

 • Alltid obegränsad surf
 • Extra användare 199 kronor
 • 1000 fria samtalsminuter utomlands
Se abonnemang hos Tele2

Prisexempel: Ett huvudabonnemang tecknas med fri surf och familjen består av 4 personer. Totalkostnad per månad 996 kronor dvs. 249 kronor per person.


Telenor

Telenor har bästa familjeabonnemanget för stora familjer – eller om vänner ska vara extraanvändare. Detta tack vare att upp till 8 personer kan vara inom samma grupp.

telenor loga

 • Flest användare – 8st
 • Dela upp surfen mellan användarna
 • Extra användare 199 kronor
Se abonnemang hos Telenor

Prisexempel: Ett huvudabonnemang tecknas med 15 GB och familjen består av 4 personer. Totalkostnad per månad 896 kronor dvs. 224 kronor per person. Men kom ihåg att surfen delas upp, dvs ca 4,5 GB var…Önskas fri surf är lägsta priset 1166 kronor per månad dvs. 292 kronor person.


Telia

Telia har bästa familjeabonnemanget utifrån täckning, tillgång till 5G samt om även streamingtjänster önskas.

Telia-logga

 • Extra användare 199 kronor
 • Alla får lika mycket surf
 • Obegränsad surf inkluderar streamingtjänster
Se abonnemang hos Telia

Prisexempel: Ett huvudabonnemang tecknas med 15 GB och familjen består av 4 personer. Totalkostnad per månad 986 kronor dvs. 247 kronor per person. Önskas fri surf är lägsta priset 1206 kronor dvs. 302 kronor per person. Då ingår även C More.


Tre

Tre har bästa familjeabonnemanget utifrån pris på fri surf och vid många användare.

 • Fri surf i 60 – 80 länder
 • Surfmängden fördelas
 • 99 kronor för extra användare

Vid obegränsad surf får däremot extraanvändare maximalt använda 100GB.

Se abonnemang hos Tre

Prisexempel: Ett huvudabonnemang tecknas med 20 GB och familjen består av 4 personer. Totalkostnad per månad 596 kronor dvs. 149 kronor per person. Men eftersom surfmängden delas innebär detta enbart 5GB per person! Önskas fri surf är lägsta priset 696 kronor dvs. 174 kronor per person.


(Priserna som anges ovan är från 2022. De kan ha ändrats sedan dess. För aktuella tjänster och prisnivåer – besök operatörens hemsida)

Hitta bästa familjeabonnemang för mobil

Nedan förklaras olika punkter som skiljer sig mellan mobiloperatörernas familjeabonnemang. Det är punkter som primärt karaktäriserar familjeabonnemang och därmed kommer inte exempelvis täckning och support att nämnas.

1.      Hur surfmängden fördelas

Det finns två alternativ gällande surfmängd:

Delad surf mellan alla

Det ena alternativet är att inköpt surfmängd fördelas på användarna. Om huvudabonnemanget exempelvis har 50 GB är totala surfmängden för alla användare tillsammans på den nivån. Är det fem personer inom familjen betyder det att varje person i genomsnitt har 10 GB.

En fördel är att surfmängden kontrolleras av personen som har huvudabonnemanget. I appen kan tillgången av GB regleras till de olika användarna. Kanske ges extra surfmängd som veckopeng eller som annan belöning.

En nackdel är att huvudabonnemanget behöver ha en stor surfmängd. Är familjen på 5 personer och varje person förväntas behöva 20 GB behövs det 100 GB.

Samma surf till alla

Det andra alternativet är att alla användare inom familjeabonnemanget får exakt samma surfmängd. Tecknas det med 20 GB kommer alla användare få denna nivå. De kan även individuellt spara surfen till kommande månad – förutsatt att operatören har denna funktion.

En fördel är att alla får lika mycket från början och har eget ansvar för att planera sin surfmängd. Därmed behöver inte ett väldigt mycket GB ingå från början.

En nackdel är att fördelningen av surfmängden inte blir lika flexibel fördelad. Det kan även vara ett dyrare alternativ eftersom operatören ”bjuder” på extra mycket surf till anslutna användare.

mobil bild

2.      Hur många ryms i familjeabonnemanget?

En annan punkt som skiljer sig mellan de olika familjeabonnemangen är hur många användare som kan vara anslutna. I slutet av 2022 gällde följande begränsningar:

Som visas ovan kan familjer på maximalt 5 personer välja fritt bland Sveriges mobiloperatörer. Men är det fler personer uppstår begränsningar. Utifrån denna punkt har Telenor det bästa familjeabonnemanget eftersom de erbjuder upp till 8 personer vara inom samma grupp.

Måste inte vara familjen!

Flera operatörer anger att de personer som ansluts inte nödvändigtvis måste vara familjemedlemmar. Det kan lika gärna vara vänner, kollegor eller ”vem som helst”. Det viktiga att komma ihåg är däremot att det alltid är personen som står som på avtalet som är juridisk ansvarig för att betala fakturan.

3.      Se på totalkostnaden!

Det viktigaste är att jämföra familjeabonnemang utifrån totala kostnaden för familjen vilket gör det enkelt att räkna ut genomsnittligt pris per person.

Huvudabonnemang + tilläggskostnad per person = Totalkostnad

Kontrollera vad passande huvudabonnemang kostar, utifrån önskad, surfmängd, och lägg därefter till antalet användare. Kom ihåg att surfen kan fördelas på olika sätt vilket tydligt avgör vilken surfmängd som behövs.

Fördelas surfen mellan alla familjemedlemmar, och alla behöver 20 GB var, behövs 80 GB om familjen består av 4 personer. Får alla lika mycket surf räcker det däremot med ett med 20 GB.

4.      Ingår andra tjänster i priset

En fördel med familjeabonnemang är att samtliga tjänster som ingår i huvudabonnemanget även blir tillgängliga för övriga användare. Ett lite högre pris kanske kompenseras med att det ingår streamingtjänster eller liknande. Exempel på gratis tilläggstjänster är exempelvis:

Tele2 familjeabonnemang

Tre fördelar med familjeabonnemang – oavsett operatör

De tre stora fördelarna med att välja familjeabonnemang, istället för ett varsitt, är de som presenteras nedan. Dessa gäller oavsett vilken operatör som väljs:

 1. Lägre pris

Med ett fast lågt pris per extraanvändare blir det betydligt billigare med familjeabonnemang än om varje person tecknat ett eget. Prisskillnaden blir större ju fler det är som är anslutna.

 1. Allt på samma faktura

Med familjeabonnemang kommer familjens alla mobilkostnader på en och samma faktura. Det gör det enklare att få överblick på kostnaderna.

 1. Justera tillgång till surf

Genom att välja ett familjeabonnemang med surf som fördelas kan familjens olika surfbehov tillgodoses utan att priset behöver höjas.

Jämför och hitta bästa familjeabonnemanget till mobilen via tabellen ovan. Lågprisoperatörer så som Hallon, Vimla och Halebop har inte detta alternativ.

Läs mer: