iPhoneGuiden.se

En av dem älskade utvecklarna inom jailbreak av iPhone, iH8sn0w, har upptäckt att utgångsdatum för iPhone OS beta 3 redan är den 18:e September. Detta betyder att vi antingen väntar oss en ny beta, det vill säga beta 4, eller en officiell release från Apple den 17/18:e September.

Intressant att se huruvida allmänheten får tillgång till 3.1 redan i September eller om det blir ytterliggare en utvecklingsversion. På iPhonefreakz.com framgår det att ett flertal källor har sagt att en officiell release ska vara tillgänglig i September, detta gör spekulationerna något klarare och det är många som ser den nya releasen som relativt trovärdig.

Vad 3.1 kommer att innehålla är ännu inte klart, i varje fall inte för oss vanliga iPhonevändare, däremot kommer det med största sannolikhet förebygga överhettade 3GS med mera får man tro. Detta märker vi dock inom kort och det är bara att hålla ögon och öron öppna!