iPhoneGuiden.se

Sök

Att det går bra för Apple är ingen förvåning, ännu bättre går det för deras enhet iPhone. Faktum är att det idag säljs mer enheter av iPhone än antalet barn det föds.

Apples intäkter förra kvartalet uppgick till ofattbara 46,33 miljarder dollar varav mer än hälften av intäkterna kom från iPhone. Något som innebär att Apples iPhone idag har större marknadsandel än hela Microsoft omräknat i siffror. Förra kvartalet uppgick Microsofts intäkter till 20,89 miljarder dollar något som alltså innebär att iPhone omsätter mer än Microsofts totala intäckter.

Att iPhone och iPads idag är bland den största intäkterna för Apple talar sitt tydliga språk. iOS enheterna blir allt större till antal och kanske kommer det i framtiden vara Apples stora essens. Personligen tror jag själv att det mobila är framtiden och att det så småningom kommer att ersätta datorer till fullo.

Källa: parislemon.com