iPhoneGuiden.se

Under WWDC10 presenterades det att iMovie lanseras till den nya iPhone 4. Nu bekräftas det att iMovie även går att köra i iPhone 3GS, dock inte officiellt.

Det är utvecklaren David Roman Torres som har portat iMovie till 3GS genom att ändra minimumkraven i info.plist. I och med detta är det möjligt att köra iMovie på den annars okompatibla iPhone 3GS. Torres säger följande;

”I just make iMovie for iphone 4 run on an iphone 3GS, it’s very simple just download the file, modify info.plist file and change the Minimum system version to 3.0.0 and UIRequiredDeviceCapabilities/front-facing-camera to false”

Funktionen kan komma att bli mycket populär. Nedan ges en video på iMovie i iPhone 3GS.