iPhoneGuiden.se

Sök

iPhones, iPads och Macs kan lätt samla åt sig bakterier. Här ser du rengöringsprodukter anpassade för Apple-prylar samt andra hygienprodukter som gör hemmakontoret renare och fräschare.

Vad säger Apple själva?

På Apples supportsida finns ganska specifika riktlinjer för att rengöra olika iPhone-modeller, vilket kan vara bra att känna till. Även om stort fokus ligger på just iPhone går vissa av tipsen att applicera även på Mac och iPad.

  1. Användning av desinfektionsmedel: Det är säkert att använda 70 procent isopropylalkohol eller 75 procent etylalkohol för att försiktigt torka av yttre delar av din iPhone. Produkter som innehåller blekmedel eller väteperoxid bör undvikas. Det är också viktigt att undvika att få fukt i några öppningar och att inte sänka ner din iPhone i några rengöringsmedel.
  2. Rengöring av olika iPhone-modeller: För nyare modeller som iPhone 15, 14, 13, 12 och 11, som har glas med avancerade texturerade matta ytor, kan materialöverföring från objekt som kommer i kontakt med iPhone, som jeans eller föremål i fickan, förekomma. Dessa kan vanligtvis tas bort.

    För iPhone SE (2:a och 3:e generationen), iPhone XS, XR, X, 8, 7 och äldre modeller, rekommenderas att man omedelbart rengör telefonen om den kommer i kontakt med potentiellt fläckbildande ämnen som smuts, bläck, smink, tvål, syror eller lotioner.

  3. Rengöringsinstruktioner: Koppla bort alla kablar och stäng av din iPhone. Använd en mjuk, lätt fuktad, luddfri trasa, som en linsduk. Undvik att få fukt i öppningar och använd inte rengöringsprodukter om du inte följer instruktionerna för att desinficera din iPhone. Undvik också att använda tryckluft. iPhone har en fingeravtrycksresistent oleofobisk (oljeavvisande) beläggning, och rengöringsprodukter samt slipande material kan minska beläggningens effektivitet och eventuellt repa din iPhone.

Något som är viktigt att ta med sig är alltså att Apple inte rekommenderar att använda tryckluft. Trots det, är det många som gör det med framgång, men det görs i sådana fall på egen risk.

Vikten av att hålla kontoret rent och fräscht

Att hålla arbetsmiljön ren och fin kan göra gott för både hälsa och produktivitet. Det kan innebära både bättre arbete och att du faktiskt mår bättre.

Ökad produktivitet

En ren arbetsmiljö bidrar till ökad koncentration och produktivitet. Stök och oordning kan vara distraherande och minska förmågan att fokusera på arbetsuppgifter. Genom att hålla arbetsplatsen ren och organiserad skapas en mer inbjudande och stimulerande miljö som gör det lättare att arbeta effektivt.

Skapar ett positivt intryck

Ett rent och välorganiserat kontor ger ett professionellt intryck. Detta är särskilt viktigt i miljöer där kunder eller klienter besöker. Ett fräscht kontor signalerar omsorg och professionalism, vilket kan stärka företagets varumärke och rykte.

Förbättrad mental hälsa

Renlighet på arbetsplatsen påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även den mentala. En välorganiserad och ren miljö kan minska stress och skapa en känsla av lugn. Detta är särskilt viktigt i hemmakontor där arbete och privatliv ofta går ihop lite med varandra.

Långsiktig hållbarhet

Att regelbundet rengöra och underhålla arbetsutrustning som datorer, tangentbord och andra kontorsredskap förlänger deras livslängd. Detta är inte bara ekonomiskt fördelaktigt utan bidrar också till hållbarhet.

Dina Apple-prylar – potentiella bakteriehärdar?

Apple-produkter som iPhones, Mac-datorer och iPads är givna i många hemmakontor. Dock är det bra att känna till att bakterier och virus lätt kan samlas på dem. Du tar i dem ofta, och många virus och bakterier kan faktiskt överleva på hårdare ytor under ganska lång tid.

Smutsigare än toalettsitsar

En studie från University of Arizona visar för oss att mobiltelefoner kan vara tio gånger smutsigare än en toalettsits. Detta beror på att telefoner ofta används i olika miljöer och sällan rengörs. Bakterier och virus, inklusive de som kan orsaka förkylning och influensa, kan överleva på hårda ytor som din iPhone eller iPad i flera dagar. Att rengöra din iPhone regelbundet kan alltså vara en god idé.

Frågor och svar

Vilken typ av alkohol kan användas för att desinficera en iPhone?

För att desinficera en iPhone kan man använda 70 procent isopropylalkohol eller 75 procent etylalkohol, enligt Apples riktlinjer.

Är det säkert att använda blekmedel för att rengöra en iPhone?

Nej, det är inte säkert att använda blekmedel för att rengöra en iPhone. Användning av blekmedel kan skada enhetens ytor och öppningar.

Hur påverkar en ren arbetsmiljö produktiviteten?

En ren arbetsmiljö ökar koncentrationen och produktiviteten genom att minska distraktioner. En organiserad miljö skapar en mer inbjudande och stimulerande arbetsplats.

Vilken effekt har en ren arbetsplats på mental hälsa?

En ren arbetsplats bidrar till bättre mental hälsa genom att minska stress och skapa en känsla av lugn. Det är, inte minst, viktigt i hemmakontor där arbets- och privatliv ofta blandas.

Varför är det viktigt att undvika att få fukt i öppningar på en iPhone vid rengöring?

Det är viktigt att undvika att få fukt i öppningar på en iPhone eftersom det kan orsaka skador på interna komponenter. Fukt kan leda till korrosion och funktionsfel. Med det sagt så är senare modeller vattentäta – men bara under begränsad tid (och begränsat djup, även om det kanske inte är lika relevant här).

Kan man använda tryckluft för att rengöra en iPhone?
Nej, det rekommenderas inte att använda tryckluft för att rengöra en iPhone, då det kan medföra skador.

Vilken effekt har en ren arbetsplats på företagets image?
En ren arbetsplats förbättrar företagets image genom att signalera professionalism. Det ser helt enkelt bra ut att ha ett rent och fint kontor, vilket i längden kan hjälpa företaget genom förbättrade kundrelationer.

Vad bör man göra om en iPhone kommer i kontakt med fläckbildande ämnen?
Om en iPhone kommer i kontakt med ämnen som kan ge fläckar, såsom smuts eller smink, är tiden en viktig faktor. Rengör omedelbart för att undvika permanenta fläckar.

Hur påverkar en ren arbetsmiljö de anställdas hälsa?
En ren arbetsmiljö bidrar till de anställdas hälsa genom att minska spridningen av bakterier och virus, vilket leder till färre sjukdagar och bättre allmän hälsa.