iPhoneGuiden.se

Sök
Frågor och svarKategori: iPhoneFrågor angående Iphones födelse
Sarah Berglund frågade 2 år sedan

Frågor angående Iphones födelse

Hej, jag jobbar med ett projekt om hållbar utveckling och produktkedjor för att ta reda på vart Iphones grundläggande beståndsdelar kommer ifrån, hur dem konusmeras och vart. Jag har några frågor att ställa angående era komponenter, och skulle uppskatta ifall ni kunde svara på dessa frågor: 

  1. Hur ser produktcykeln ut. Hur är den geografiskt utspridd. 
  2. Vilka maktrelationer är framträdande för denna produkt. Vilka aktörer finns med.
  3. Vad är avfallsperspektiven för denna produkt. Vad händer i dem olika faserna. 
  4. Hur ser arbetsfördelningen ut för denna produkten. Det vill säga, vem gör vad och varför. 
  5. Vilka negativa aspekter finns med denna produkt. Hur hanteras dem. 
Question Tags:
Ditt svar

3 + 9 =