Batteriproblem i OS 3.1.3

Den andra februari lanserade Apple en uppdatering av iPhone:s mjukvara, artikel kan ses här. Det intressanta med uppdateringen av OS 3.1.2 till 3.1.3 var att den skulle ge en bättre funktionalitet beträffande batteristatus och döda ett flertal buggar. Något som dock har gjort sig tydligt sedan en vecka tillbaka är att problemet inte har försvunnit utan snarare kvarstått.

Att Apple släpper en uppdatering som skall vara tänkt att åtgärda en del problem men som trots detta orsakar fel är rent ut sagt fånigt. Frågan är således om lanseringen av 3.1.3 är till för att öka stabiliteten i mjukvaran eller om det finns en annan orsak. Personligen skulle jag vilja hänföra händelsen till att Apple i en större utsträckning vill få bort alla jailbreakade enheter från marknaden vilket jag dessutom tycker blir väldigt tydligt om vi ser till iTunes uppdatering som kom i samband med 3.1.3. För alla iPhone 3GS-användare blir problemet ett faktum där en uppdatering av iPhone OS i iTunes resulterar i att telefonen signeras och blir ”förbjuden” att återställas till vilken annan mjukvara som helst utom 3.1.3.

Huruvida Apple:s krig mot jailbreak är sant eller falskt är svårt att svara på. Något som dock kan konstateras är att Apple har kommit en bit på vägen där nyare iPhone 3GS i dagsläget inte går att jailbreaka alls. Även övriga iPhone- och iPod touchmodeller blir allt krångligare att få in på jailbreakplatformen och frågan är om Apple håller på att lyckas med att döda tredjepartsanvändningen. Om det är så är som sagt väldigt svårt att svåra på, men det går att diskutera helt klart.

admin

admin

Skribent

Dela: