Ytterliggare iPhonemask är här!

För ett par veckor sedan entrade den första masken iPhoneplattformen. Masken drabbade endast jailbreakade enheter och gick in via OpenSSH och ändrade bakgrund i telefonen där en varning och en lösensumma krävdes. För oss svenskar var det inget hot då den första masken endast drabbade australienska nummer, nu kommer dock en ny mask, elakare och jävligare än innan!

Masken går under namnet “Duh” eller “Ikee.B” och använder samma säkerhetslucka som föregående mask, det vill säga OpenSSH. Infektionen drabbar endast jailbreakade enheter med originallösenordet Alpine i SSH, vilket således gör att skyddet mot denna lilla rackare är lika enkelt som mot föregående, nämligen att bara byta lösenordet i SSH. Beträffande den nya masken är det viktigare än någonisn att skydda sig mot den då effekterna inte går att jämföras. Enligt Sophos är Ikee.B designad för att ta kontakt med en server i Litauen vart på den sedan blir aktiverad och kontrollerad av ”hackare”.Väl aktiverad ändras lösenordet i SSH till ”ohshit” och masken börjar jaga sårbara iPhones inom ett brett utbud av ip-adresser.

I dagsläget har ingen svensk iPhone rapporterats infekterad. Värt att påpeka är dock att vetskapen om masken visar prov på att den utan problem kan röra sig till Portugal, Australien, Ungern, Holland och även Österrike. Med andra ord kommer vi med största sannolikhet att drabbas, frågan är bara när.

Det går som sagt att skydda sig för maskar av denna typ och för er som vill säkra er telefon är det bara att följa denna guide. För er som inte använder jailbreak är hoten totalt ofarliga.

admin

admin

Skribent

Dela: