iPhoneGuiden.se

Låter din iPhone iPad eller iPod för lågt? Med Volume Boost så får du ut högre volym ur din iEnhet.

Med Volume Boost så ändrar du max-volymen på din iPhone, iPad, eller iPod till ett högre värde, så du kan höja din volym över Apples max-spärr. Volume Boost kan vara bra att ha om man har hörlurar på sig som låter lite eller liknande, eller om du bara vill spela högre musik ur dina högtalare, men framförallt om du vill höra bättre när det ringer.

Varning! Höjer du för mycket kan membranen skadas.