iPhoneGuiden.se

Ja nu är vår tionde tävling avslutad. Med totalt 28 deltagare har en av alla deltagare korats som vinnare och kommer att gå hem med ett par iHome Rechargeable Mini Speakers från iShop.nu.

Tävlingen gick ut på att mäta sina jailbreakkunskaper och sätta rätt namn till rätt ikon. Så här i efterhand visade det sig att två av programmen blev lite av en kuggfråga, nämligen ikonerna för Redsn0w och Pwnagetool. Vi på iPhoneguiden.se tolkade ikonen med IPSW som en tydlig kandidat till Pwnagetool eftersom just Custom IPSW är ett resultat, dock var det inte alla som höll med om det utan blandade ihop svaren. Facit från vårt håll säger i varje fall följande;

Ikon 1:
Purplera1n
Geohot

Ikon 2:
Blackra1n
Geohot

Ikon 3:
Redsn0w
Iphone dev team

Ikon 4:
Spirit
Comex

Ikon 4:
Pwnage tool
Iphone dev team

Det var flera som hade svarat rätt på alla frågor, det är dock en som har korats och denne är…

Fredrik Fedoriw, också känd som Hano här på forumet. Grattis till dina nya högtalare!