Text-to-speech och speech-to-text i kommande iPhone?

Det finns många mer eller mindre oupptäckta diamanter som kan implementeras i mjukvaror. En är text-to-speech, där ett sms eller mail exempelvis skulle kunna göras om till ett ljudmeddelande.

Vi har redan sett prov på funktionen i iPhone i form av cydia-tillägg. I framtiden kan detta dock bli standard i iOS då Apple har patenterat tekniken och detaljerna för hur detta skulle fungera i iPhone.

Det är Patently Apple som rapporterar om Apples nya patent och från utredningen att döma finns det detaljerad information om hur detta skulle kunna fungera i iOS. Enligt källan har Apple sett över möjligheterna med både text-to-speech och speech-to-text och grundidén är att utnyttja funktionen i högljudda miljöer där ett samtal enkelt kan bli svårbegripligt.

Utifrån Apples metod skulle iPhone automatiskt känna igen om det är högljutt i omgivningen och således ge förslaget om att slå över till text-to-speech. Det i sin tur skulle avaktivera mikrofonen och aktivera en meddelanderuta där personen i fråga skriver ett meddelande som sedan översätts till tal. Till råge på detta skulle även iPhone känna av när ljudnivån sjunker och erbjuda om att gå tillbaka till det traditionella telefonsamtalet.

Vad tror du om en funktion likt denna? Finns det potential i den eller känns den överflödig?

[Via]
Sajtägare

Sajtägare

Skribent

Dela:

Comments are closed.