iPhoneGuiden.se

Text-to-speech och speech-to-text i kommande iPhone?

Det finns många mer eller mindre oupptäckta diamanter som kan implementeras i mjukvaror. En är text-to-speech, där ett sms eller mail exempelvis skulle kunna göras om till ett ljudmeddelande. Vi har redan sett prov på funktionen i iPhone i form av cydia-tillägg. I framtiden kan detta dock bli standard i iOS då Apple har patenterat […]