iPhone tappar marknadsandelar det tredje kvartalet

Det tredje kvartalets siffror när det gäller Smartphone-användandet är inte dagfärska, trots det har Gartner nu publicerat ett diagram som visar att Apple iPhone har förlorat marknadsandelar. Uppseendeväckande nog kan vi även se att Android, till skillnad mot iPhone, istället har dubblerat sina andelar och den gröna figuren fortsätter att växa runt om i världen. […]