Video: Koncept på framtidens iPhone?

Fran_Snk är en duktig människa i allt vad det gäller med att skapa koncept. Och speciellt gällande Apples produkter. Nu har han lanserat ännu en video som visar oss, eventuellt, en framtidens iPhone. Trycker du på denna länk kommer du till Fran_Snk’s samling av videokoncept på YouTube. Där hittar du bland annat videon nedan som vi ville […]