Steve Jobs hat mot Android – endast en image

För alla som har varit delaktiga i Steve Jobs och hans karriär kommer det inte som en nyhet att Apple-gurun vid flertalet situationer påpekade sina aggressioner mot topkonkurrenten Google och Android. Ny information från Google CEO Larry Page antyder dock att detta endast var en image som Steve Jobs använde sig av för att lyfta upp sitt eget barn, Apple.

I många situationer klär människor på sig en roll som egentligen inte är deras egen. Om Steve Jobs åsikter angående Android var falska eller sanna skall förbli osagt men enligt Larry Page var teknikvärldens messias inte alls så pass negativt inställd gentemot konkurrenten som media antyder. Faktum är att den negativa sidan utåt just var ett sätt för Jobs att lyfta fram den enorma motpol som Android är/blev för att gagna Apple:s egen verksamhet.

Biografin om Steve Jobs som Walter Isaacson har på sitt samvete delger två slående citat som förknippas med Jobs åsikter gentemot Android. I korthet står det följande,

”I will spend my last dying breath if I need to, and I will spend every penny of Apple’s $40 billion in the bank, to right this wrong,” Jobs said. ”I’m going to destroy Android, because it’s a stolen product. I’m willing to go thermonuclear war on this.”

”I don’t want your money. If you offer me $5 billion, I won’t want it. I’ve got plenty of money. I want you to stop using our ideas in Android, that’s all I want.”

Från biografin är det knappast en mild ton av aggression och motvilja utan snarare sagt ett rent hat. Android är en stulen produkt som bygger på iOS och Apple:s egna innovationer enligt Jobs. Hårda ord som ställer sig mot betydligt mjukare vokabulär när Larry Page alltså går ut med att detta bara var en image.

”I think that served their interests. For a lot of companies, it’s useful for them to feel like they have an obvious competitor and to rally around that. I personally believe that it’s better to shoot higher. You don’t want to be looking at your competitors. You want to be looking at what’s possible and how to make the world better.”

Diskussionen går att göra längre än nödvändigt och om Steve Jobs gick i graven med kalla kårar över Android är i slutändan bara en hypotes för oss konsumenter. Vad tror ni, var det bara en ”show” för oss?

Källa: Businessweek [Via]

admin

admin

Skribent

Dela:

Comments are closed.