Statistik: Apple växer i Europa

Gartner har, som det välkända forsknings-företag de är, släppt sina uppskattningar på hur de stora PC-företagen växer sig i Europa. Med fakta tagen ur det fjärde kvartalet 2011 syns en klar trend bland mega-företagen. Som för övrigt består av HP, Acer, Dell, Toshiba och ”Others”. Kortfattad och förenklad syn på faktan: Apple växer!

Ovan syns en tabell över Storbritannien med en mängd information, så som marknadsandelar av specifika företag samt deras procentuella tillväxt mellan år 2010 och 2011. Tar man sig en snabb titt på kolumnen för tillväxt, den till höger, ser man att den består av ett flertal minustecken. Flera företag hade det nämligen väldigt svårt det senaste året. Undantaget gäller för ett företag som växte med en relativt stor tillväxt: Apple.

Förenklar vi situationen och använder Storbritannien som representant för Europa ser vi den, positiva, trenden för Apple inom Europa. Inom Frankrike ökade också Apples tillväxt mycket och sett ur marknadsandelar är de nu på respektabla femte plats. I andra länder är dock tillväxten procentuellt mindre. Dock ser vi en trend och det kommer inte dröja länge förrän vi ser Apple på top 5 -listan inom varje europeiskt land.

I nuläget ser situationen ut som sådan inom Europa och med avseende på PC-jättarna:

Notera att Apple ej är med på listan utan faller in under kategorin ”Others” om man ser till hela Europa och situationen kring PC-jättarna. Men notera också att Gartner inte tar i beaktning de mobila iEnheterna som Apple verkligen har sålt av de senaste åren. Endast där kan Apple ha tjänat sig en verklig topp-placering bland de övriga jättarna.

Som en del av förklaringen på varför PC-försäljningen minskar kan de smartare mobila enheterna vara en förklaring. Folk klarar sig nämligen väldigt bra med till exempelvis en iPad eller till och med en iPhone. Då finner man heller inget behov av att uppgradera sig PC-mässigt. Detta kan vi säga förklarar också lite hur framtiden kommer att te sig. Precis som vi på iPhoneguiden.se samt en stor del våra läsare tror på ”mobiliteten” och iEnheterna, kommer resten av Europa följa efter och se denna potential och gå över till mer mobila enheter.

För, sedan du köpte dig din iPhone/iPad, när var senaste gången du verkligen behövde starta din PC?

admin

admin

Skribent

Dela:

Comments are closed.