iPhoneGuiden.se

Skype har uppdaterats till version 2.1.1. Den nya uppdateringen har ett par nya funktioner men inga radikala tillägg.

På skypes produktbeskrivning står följande för uppdateringen;

– Du kan nu stänga av meddelanden om inkommande IM.
– Nummervalet fungerar bättre nu.
– Beteendet av volymen är nu mycket bättre när Skype interagerar med andra applikationer.
– När din status är inställd på Stör ej, visas inga meddelanden när Skype är i bakgrunden.

Multitasking är endast tillgänglig på iPhone 4, iPhone 3GS och iPod 3:e Generation med iOS 4.

Vi rekommenderar att du använder Skype med iOS 3.1.x om du kör på en iPhone 3G eller 2G iPhone.

Ladda ner Skype här.