Nytt program hackar låskoden på jailbreakade enheter

Att jailbreaka sin enhet medför relativt få risker. Om man är försiktig med vilka tweaks som installeras så behöver man inte oroa sig, eller? Nu visar en hacker upp ett nytt program som visar sig kunna knäcka lösenkodlåset i iOS.

Programmet heter Bruteforce och är utvecklat av Majd Alfhaily som är ett känt namn inom iOS-hacking och jailbreakutveckling. Bruteforce fungerar på så vis att det laddas ner till datorn och när man kopplat in sin enhet så testar Bruteforce alla tänkbara låskodskombinationer som finns, tills den hittar rätt låskod.

Tiden för hur snabbt den knäcker låskoden beror helt på vilken låskod man har, men enligt tester som gjorts söker den igenom alla koder mellan 0000-9999 på 14 timmar. Bruteforce fungerar bara på jailbreakade enheter då den nyttjar de osignerade koder som används vid jailbreak. Icke-jailbreakade enheter går alltså säkra med andra ord.

Normalt sett så har man bara tio försök på sig att slå rätt låskod, men Bruteforce är programmerat att kringgå detta vilket gör att enheten aldrig kan hamna i ”låst läge”. Videon nedan visar hur Bruteforce fungerar.

För att hacket ska fungera krävs följande:

  • Enheten måste vara jailbreakad
  • Man måste inneha enheten fysiskt
  • Enheten är låst med en enkel (fyrsiffrig) lösenkod (En mer avancerad gör programmet (i sin nuvarande form) helt verkningslöst).

Även om Bruteforce bara fungerar på jailbreakade enheter rekommenderar jag att man alltid skyddar sin enhet väl och alltid har den inom synhåll så inga obehöriga kan lägga vantarna på den.

Sajtägare

Sajtägare

Skribent

Dela: