iPhoneGuiden.se

Efter en vecka finns nu PwnageTool tillgängligt för iPhone 2G, 3G samt iPod Touch 1G. Observera att iPhone 3GS inte finns med i listan samt generation två och tre av iPod Touch.

För er som inte känner till PwnageTool är det en av dem äldsta jailbreakprogrammen som lever kvar från iPhone Dev Team. Med programmet skapas en ”falsk” kopia av originalmjukvaran som sedan ersätts i telefonen. Det vill säga jailbreaken innebär att PwnageTool gör om IPSWfilen, iPhones OS, till en kopia som fråntas de säkerhetsåtgärder som kommer via Apple. Problemet med programmet i dagsläget är att version 3.1 endast stödjer MAC och inte Windows.

Vad är det då som gör pwnagetool till en skänk från ovan? Till och börja med går det att konstatera två saker, dem individer som har råkat uppdatera sin iPhone 2G kan enkelt låsa upp den igen med programmet och dem som inte uppdaterat sina upplåsta 3G kan göra det. Det innebär att ni som vill uppdatera era iPhone 3G kan göra det och ni som redan uppdaterat eller vill uppdatera era 2G kan göra det. Det som är viktigt att påpeka är dock att om man i dagsläget har uppdaterat sin 3G utan någon jailbreakmetod går telefonen inte att låsa upp, basebandet i telefonen är uppdaterat och står oförändrat även om det är avseende att nedgradera mjukvaran. Ultrasn0w biter inte på något annat baseband än 04.s6.08 (iPhone OS 3.0/3.0.1)

Det finns dock saker som gör att vi fortfarande har en bit kvar i upplåsningsvärlden rörande iPhone och operativet 3.1. PwnageTool kan inte göra något med iPhone 3GS, det finns flera orsaker till det. Till och börja med är det så att Apple har dragit sina säkerhetsåtgärder från jailbreak ett steg längre för 3GS. Istället för att endast ha säkerhet i telefonen har dem nu integrerat signeringsskydd via datorn, det innebär att nya iPhone OS 3.1 i kombination med iTunes 9.0 kräver en signering från apple vid uppdatering/återställning. Problemet med det är att alla jailbreakmetoder nyttjar DFU-läget vid hax och alltså är bundna att återställas vilket dem inte kan nu, såvida man inte använder en ny server som är skapas av Saurik. Den kommer att bli allt mer officiell med tiden men i dagsläget ligger mycket på hal is.

AV all information på nätet framgår det dock att Dev Team är en god bit på vägen. Huruvida det kommer att gå att låsa upp redan uppdaterade telefoner är väldigt osäkert, dem som däremot har väntat har goda prognoser och det är bara att vänta lite till. Om intresset för guide m.h.a. PwnageTool finns kommentera så kommer det!

iPhone dev team

download-pwnagetool-30-to-jailbreak-your-iphone-3g-with-30-update