iPad stimulerar ett effektivare lärande

När Apple lanserade iPad för snart tre år sedan var den stora diskussionen huruvida iPad skulle kunna konkurrera med datorerna, vad den skulle klassas som, vad den skulle kosta och framförallt vad den skulle användas till. För många var det kaka på kaka medan andra såg framtiden skapas i handflatorna och iPadägare eller ej, det senaste inom tekniken visar att Apple har lyckats i klassrummet.

Användningsområdena är fortfarande aningen svävande och det är upp till var och en vad denna fantastiska enhet tillämpas till. Sett till Apple används iPad till allt, arbete, fritid, spel, musik, film och mycket mer. För er som har varit aktiva på internet den senaste månaden vet ni dock att det är ett område som är oerhört centralt för fruktfanan i USA när det gäller läsplattan och det är utbildning. iBooks, iTunes U och helhetsintrycket iPad skriker skola, studier och utbildning och som sagt, det senaste inom området speglar att Apple har lyckats.

Med applikationer som iBooks och iTunes U har Apple lyckats skapa ett helt nytt lärande där det går att svepa mellan tidskrifter, böcker och kurslitteratur med endast en fingertopp. Från tredjepartsutvecklare har också tusentals komplement fullkomligt matats i App Store och att göra mind maps, diagram och grafer har aldrig varit så enkelt. Att detta dock skulle främja bättre resultat kan kanske tänkas vara långsökt men faktum är att man nu i USA har funnit att skolor med iPad når högre resultat i lärandemålen än övriga läroverk.

Det är The Loop som har grävt lite djupare i iPad och satt det i förhållande till grundskolan. Det har visat sig att lärosäten som använder sig av iPad mäter högre resultat vid bland annat läskunnighet och i en undersökning gjord i en grundskola i Auburn talade resultaten sitt tydliga språk.

”The school district in Auburn, Maine assigned 16 iPads to a classroom of 16 kindergartens over a 9-week period. A total of 236 students were given literacy test before the 9-week testing period for the iPad began. Over the 9 week period, 129 students were taught using an iPad, while 137 students were taught the old fashion way. The school district found that students using an iPad out-performed students not using an iPad in every literacy test by a significant margin.”


Som det framgår var alltså resultaten på samtliga test signifikativt bättre hos eleverna som hade använt iPad och inte den sedvanliga inlärningsmetoden.

Ett problem med undersökningen sett från våra kritiska ögon är att vi kan varken svara på vad undersökningen definierar som gammalt inlärande och vilka tester det var som faktiskt mättes. Att resultaten dock visar en markant skillnad på samtliga test bör dock ändå klassas som tillförlitligt och om allt stämmer är det bara att lyfta på hatten till Apple som hjälper till att forma en bättre framtid utifrån detta perspektiv.

Källa: The Loop [Via]

Taggar:
admin

admin

Skribent

Dela: