Tre sätt att avinstallera appar

Som iPhone-användare har du säkerligen ganska många appar installerade på telefonen. Det finns helt enkelt en hel myriad av dem i App Store, varav en väsentlig del är frestande att ladda ned.

Samtidigt har du säkert också stött på dilemmat att du har för många appar du vill ladda ned – men för lite minne. Som tur är, är det ofta ganska enkelt att frigöra en hel del utrymme. Bara man går igenom vad man faktiskt har laddat ned, upptäcker man sannolikt att man klarar sig alldeles utmärkt utan de flesta av dem.

Tryck och håll in

Det här är det enkla och snabba sättet att ta bort appar på. När du är i hemskärmen är det bara att trycka och hålla in ett par sekunder på den app du vill ta bort. När du har hållit in ett par sekunder ser du ett X i det vänstra övre hörnet på appen. Tryck bara där för att ta bort den.

Hemskarm1-min

En del appar har inte det här X:et. Det innebär helt enkelt att det är en förinstallerad app som fanns där när du köpte telefonen (även om en del förinstallerade appar förvisso kan tas bort). Du kan till exempel inte ta bort Inställningar eller Hitta min iPhone, men däremot kan du ta bort Röstmemon och Väder. Tänk på att all data förknippad med appen tas bort – inte bara genvägen till den från hemskärmen.

Från Inställningar

När du ska radera flera appar på en gång, och samtidigt vill ha koll på hur mycket minne som frigörs, är det lämpligt att göra det från Inställningar. Gå bara in på Inställningar > Allmänt > iPhone-lagringsutrymme. Här ser du direkt hur mycket utrymme varje app kräver:

Lagringsutrymme2-min

Här finns även möjligheten att granska vissa appar lite närmare. Ta appen Meddelanden som exempel: i sin enkelhet tar den väldigt lite plats, men när du har många meddelanden med bilagor kan det till slut bli många hundra MB eller flera GB som appen totalt kräver. 

Meddelande-lagring3-min

Bilagor4

 

Här kan du gå igenom bilagor och bestämma vilka som ska vara kvar och få ta plats och vilka du ska ta bort för att frigöra mer utrymme.

Du kan även välja att avlasta vissa appar. Det innebär att du tar bort appen, men att data och information kopplat till den finns kvar. Ett vanligt exempel på det här är Facebook, som kan kräva flera GB om man är en flitig användare. Behöver du frigöra utrymme för exempelvis en iOS-uppdatering (som kräver ganska mycket ledigt utrymme), kan du trycka på ”Avlasta app”, för att sedan installera Facebook återigen efter att uppdateringen är genomförd. Andra populära appar där det här kan krävas är Snapchat, Instagram och Podcaster.

Från iTunes (för dig som har Mac)

Du som har använt iPhone och iTunes under längre tid har kanske raderat appar från din Mac. Med den nya uppdateringen (12.7) av iTunes har man dock tagit bort den här funktionen. För dig som vill kunna hantera apparna från din Mac, eller av andra anledningar inte gillar den nya uppdateringen av iTunes, går det att installera en lite äldre version. Om detta har Macworld publicerat en hjälpsam artikel.

Om du har gått tillbaka till den äldre versionen – eller inte uppdaterat den nya – är det enkelt att ta bort appar direkt från datorn. När du raderar dem, kommer iTunes inte att kopiera tillbaka dem när du synkar din iPhone nästa gång. Har du flera enheter är den här metoden praktisk – du kan då ta bort appar från specifika enheter, samtidigt som du har kvar dem i biblioteket i iTunes.

iPhoneGuiden.se

iPhoneGuiden.se

Skribent

Dela: