Guide: Åtgärda iTunes error 1013

Den här guiden beskriver hur du åtgärdar iTunes error 1013. Tillsammans med 1015 är 1013 den vanligaste förekommande felkoden i iTunes.

Steg 1 – navigera till hosts

Det första du ska göra är att navigera till en fil på din dator som heter hosts. För olika operativsystem är det olika sökvägar.

För Windows XP/Vista/7 på bitar:

Windows/system32/drivers/etc

För Mac:

/etc/hosts

Du kan också gå upp i Finder och välja gå – gå till mapp och skriva in /etc och därefter leta upp hosts.

steg 2 – redigera hosts

När du har hittat din hosts-fil ska du nu redigera en adress. Du kommer att se följande adress:

74.208.10.249 gs.apple.com

Den vill vi avaktivera, det görs genom att enkelt sätta ett # framför adressen, alltså:

#74.208.10.249 gs.apple.com

Steg 3 – återställ i iTunes

Nu när du har redigerat din hosts-fil och avaktiverat 74.208.10.249 gs.apple.com kan du återställa utan att stöta på iTunes error 1013.

Observera:

Om du inte kan ersätta hosts-filen kan det vara för att du inte är administratör på datorn. Med andra ord, för att det ska fungera, genomför guiden som administratör på datorn.

admin

admin

Skribent

Dela:

Comments are closed.