Guide: Signera iPhone 3GS och iPad

Den här guiden beskriver hur du går till väga för att signera din iPhone 3GS samt iPad för framtida nedgraderingar. Eftersom Apple signerar återställningar går det inte att återställa till en tidigare mjukvara än den senaste, med denna guide blir det dock möjligt. Kom ihåg att hosts måste vara redigerad för att iTunes ska kommunicera med Cydia, hur du gör det kan du läsa här.

*Uppdaterad 15/7-2010* Nu går det endast att signera 4.0. Länken för Umbrella är uppdaterad, följ bara guiden som vanligt men välj istället att signera 4.0.

Guiden är uppdelad i två block, ett för Windows och ett för Mac. Innan du följer guiden ska du ladda ner följande filer,

USBview (Endast Windows)

(Windows) Steg 1 –  Sätt iPhone/iPad i Recovery mode

Det första du ska göra är att sätta din iPhone/iPad i recovery mode. Detta gör du genom att stänga av din enhet helt och hållet samtidigt som den är frånkopplad din dator. När enheten är av håller du in home-knappen samtidigt som du kopplar in den i datorn. Fortsätt hålla in home tiills följande logga ges;

(Windows) Steg 2 – Starta USBview

Nu ska du öppna USBview och navigera till ”options”. I options bockar du av ”config descriptors” och trycker därefter på f5 för att uppdatera ändringen. Nu ska du skrolla ner till din tillkopplade iPhone/iPad som heter ”Apple Recovery (iBoot) USB drive” och klicka på den.

(Windows) Steg 3 – Spara ECID och gå ut ur recovery

Nu ska du notera den 16-siffriga ECID koden som anges (se bild ovan). Kopiera den på ett ställe så du vet var du har den, därefter stänger du ner USBview och går ut ur recovery mode. Det gör du genom att hålla in home + power tills dess att recovery loggan försvinner och Apple-loggan kommer tillbaka.

(Mac ) Steg 1 – Sätt iPhone/iPad i Recovery mode

Det första du ska göra är att sätta din iPhone/iPad i recovery mode. Detta gör du genom att stänga av din enhet helt och hållet samtidigt som den är frånkopplad din dator. När enheten är av håller du in home-knappen samtidigt som du kopplar in den i datorn. Fortsätt hålla in home tiills följande logga ges;

(Mac) Steg 2 – Gå in i Systeminformation

Nu ska du navigera till Systeminformation på din Mac. Enklast är om du klickar på Applet högst upp till vänster och klickar på ”om den här datorn”. Därefter trycker du på mer info för att sedan få upp information om maskinvaran. Bläddra ner till USB och välj ”Apple Recovery (iBoot) USB drive”.

(Mac) Steg 3 – Spara ECID och gå ut ur recovery

Nu ska du notera den 16-siffriga ECID koden som anges (se bild ovan). Kopiera den på ett ställe så du vet var du har den, därefter stänger du ner USBview och går ut ur recovery mode. Det gör du genom att hålla in home + power tills dess att recovery loggan försvinner och Apple-loggan kommer tillbaka.

(Mac + Windows) Steg 1 – Signera din enhet

Nu när du har din ECID ska du signera den i Firmware Umbrella. Börja med att öppna upp zip filen och välj sedan umbrella.exe (för Windows) alternativt umbrella.dmg (för Mac). Beroende på enhet väljer du nu din iPad eller iPhone med motsvarande systemversion. Tryck därefter på Saurik – Cydia som SHSH repositor och submit.

Nu har din enhet fått så kallade hashes shsh för den specifika mjukvaran. Detta innebär att du alltid kommer att kunna nedgradera din enhet om det skulle behövas.

admin

admin

Skribent

Dela:

Comments are closed.