iPhoneGuiden.se

Hur du får Hotmail i iPhone och iPod Touch

Denna video visar hur du skall gå till väga för att få Hotmail att fungera i iPhone.

Textversion hittar du här: https://iphoneguiden.se/guide-hotmail-…

Inställningar:
Namn: Ditt namn förstås
Adress: Ditt e-postkonto, t.ex. john@live.se
Beskrivning: (fylls i automatiskt)
Server för inkommande e-post:
Värdnamn: pop3.live.com
Användarnamn: Ditt e-postkonto igen, t.ex. john@live.se
Lösenord: Lösenord till ditt e-postkonto

Server för utgående e-post:
Värdnamn: smtp.live.com
Användarnamn: Ditt e-postkonto igen, t.ex. john@live.se
Lösenord: Lösenord till ditt e-postkonto igen