iPhoneGuiden.se

Comex, utvecklaren av SpiritJB har portat Flash till Apple iPad. Han säger följande i sin blog;

”Frash is a port of the Adobe Flash runtime for Android to the iPhone, using a compatibility layer, by comex ( http://twitter.com/comex ). Frash can currently run most Flash programs natively in the MobileSafari browser. Frash currently only runs on the iPad, but support for other devices (3GS+ only due to technical restrictions) is planned, as well as support for iOS 4.”

Frash planeras att lanseras när det fungerar stabilt. Frash kommer även att portas till iOS4 och iPhone. Nedan ser ni ett klipp på Frash där flera Flashbaserade spel körs.