iPhoneGuiden.se

Ja precis som titel säger, för det kan bli så att EU slutar att sälja iPhone! Anledningen till detta är att man i stundens hetta diskuterar huruvida iPhone är en risk för konsumenten eller inte. Konversationen tar givetvis sin grund i rapporteringen av exploderande iPhones där individer i England, Frankrike, Tyskland och många andra länder har blivit utsatta för detta.

Just nu genomför man en undersökning där iPhone:s hårdvara begrundas, det intressanta med undersökningen är att ta reda på om det är telefonens struktur som är orsaken till explosionerna. Skulle det komma fram att det är hårdvaran som orsakar problemen kommer detta att innebära att EU stryper försäljningen av iPhone tills det är åtgärdat.

Vi vet sedan tidigare att Apple har sagt att det är externa faktorer som orsakar explosionerna men det ska bli intressant att se vad man kommer fram till nu, en sak är säkert dock, kommer man fram till att det är hårdvaran kan iPhones framtid bli mörk!