Det här säger sömnforskaren om sleep trackers

I slutet av förra veckan publicerade vi en artikel om Sleep Cycle. Vi ställde oss frågan hur väl dessa trackers egentligen fungerar. För att gå djupare in i frågeställningen har iPhoneguiden talat med Arne Lowden, som är sömn- och stressforskare på Stockholms universitet. 

Om sleep trackers fungerar så väl som det påstås, skulle det onekligen finnas en stor samhällsnytta i dessa typer av appar. Arne talar till exempel nedan om att kognitiva funktioner faktiskt kan påverkas till det sämre när man vaknar ur djupsömn, i motsats till lättsömn. Vi undrar om inte dessa appar i högre grad skulle kunna användas av yrkeschaufförer till exempel, med ett minskat antal trafikolyckor som följd.

I det intervjuns inledning frågar vi om Arne, i egenskap av sömnforskare, tror att appens sätt att mäta sömnen (med hjälp av accelerator eller mikrofon) verkligen är tillräckligt för att säga vilken sömncykel användaren befinner sig i.

De ger ju en vägledning. Det finns vetenskapliga belägg för att det man analyserar relaterar just till sömnkvalitet och sömnstadierna.

Han fortsätter och poängterar att precisionen dock inte är lika bra som vid hjärnmätning.

För vissa individer kan mätningen till och med bli rent usel. Ett exempel är när man har en partner som ligger och snarkar bredvid en. Då kan man ju tänka sig att data inte blir tillförlitliga.

Risker

Arne fortsätter resonera om riskerna med att få missvisande data. Oavsett om appen baserar sin funktionalitet på rörelser (accelerator) eller mikrofon, kan algoritmerna bli störda av olika anledningar, menar han. Detta i motsats till ett EEG, vars data fortfarande är tillförlitliga, även om man exempelvis sover bredvid en snarkande partner eller en hund.

Vidare talar han specifikt om den första REM-perioden, som ofta bara varar några minuter. Den är svår att detektera och riskerar således att falla bort i grafen som kan ses i appen nästföljande morgon. Samtidigt är det inte under REM-sömnen det största återhämtningsvärdet finns

Återhämtningsvärdet brukar inte ligga i antalet REM-perioder, utan snarare i andelen djupsömn. Det har vi ju sett i studier, att djupsömnsutvecklingen – på bästa sätt – avgör hur pigg och utvilad man kan känna sig på dagen.

Tror du att appar likt Sleep Cycle kan skada mer än det hjälper ibland?


Det tror jag det kan, naturligtvis. Det kan alltid finnas individer som blir väldigt låsta vid den bild som ges. En risk är att man kan tycka sig få för lite sömn, även om man inte har några problem med dagtrötthet.

 Han utvecklar resonemanget med ett exempel:

Säg att man sover sex timmar och 20 minuter per natt. Så säger någon åt en att man har en sömnskuld, medan man i själva verket klarar sig väldigt bra på den sömn man får.

 Han menar också att det omvända kan gälla, att man sover mellan åtta och nio timmar, men får en bild av att man borde klara sig på sju. Arne understryker att människor har ett mycket varierande sömnbehov. Sömnbehovet varierar även, som bekant kanske, mellan olika åldrar. Han frågar sig hur väl Sleep Cycle och liknande appar är anpassade till yngre personer, som behöver sova mer än äldre.

Effekter av att väckas ur djup- respektive lättsömn

En av huvudfunktionerna i Sleep Cycle är att man kan välja att väckas när man sover som lättast. När ämnet tas upp talar Arne om ett fenomen eller ett tillstånd som kallas för sömntröghet. Det finns en akut sömntröghet som kan vara ungefär en halvtimme efter uppvaknandet, men det finns också tecken på att det finns detekterbara effekter så länge som två timmar efter uppvaknandet.

Här talar vi alltså om tecken på nedsatta kognitiva förmågor. Exakt vilka slutsatser vi kan dra av det vet vi inte, men av den information vi har just nu tycks det eftersträvansvärt att Sleep Cycle eller dylika trackers skulle kunna användas på bredare front.

Skulle yrkeschaufförer och vanliga bilpendlare på så vis i högre grad undvika nedsatta kognitiva förmågor på morgonen? Undersökningar visar att trötthet i trafiken kan vara en bidragande orsak till alltifrån tio till 40 procent av alla olyckor.

Att vi är så pigga och utvilade som det bara går ligger naturligtvis i allas intresse. Inte bara för den enskilda personen, utan även för samhället i stort. Möjligen kan Sleep Cycle och andra trackers bidra till detta – så länge det används på rätt sätt. Att det inte används på bredare front idag kan dock i hög grad bero just på att data riskerar att inte vara tillförlitliga.

På frågan om Arne skulle rekommendera att man testar Sleep Cycle och liknande program svarar han jakande, men poängterar vikten av att ta resultatet med en nypa salt.

 

 

Karl Oskarsson

Karl Oskarsson

Skribent

Dela: