iPhoneGuiden.se

Blackra1n, ett av de största programmen för jailbreak uppdateras till RC2! Detta är perfekt då många 3G-användare har stött på problem i form av att regnet stannar med mera. Hos GeoHot framgår följande;

** Update — RC2 is out **
Fixed 3G issues
Tethered jailbreak for 3.1 OOTB ipt 8GB and new 3GSes
Fixed Icy issues
Both Windows and Mac
If you used RC1, no need to rerun

Tydligt vad som är åtgärdat i change log ovanför. Men det viktigaste är väl kompabiliteten med ICY och iPhone 3G fixarna!

Stort cred till GeoHot som kämpar med Blackra1n. Blackrain finns att ladda ner här!

blackra1n