iPhoneGuiden.se

Nordnet lanserar idag som första nordiska bank en applikation till iPhone som helt kan ersätta internetbanken. Med applikationen kan man bland annat betala räkningar, göra överföringar samt köpa och sälja aktier och fonder. Enligt en undersökning som Nordnet har gjort är en majoritet av dagens unga intresserade av att göra bankärenden i mobilen.

Nordnet kan som första nordiska bank erbjuda en applikation med de viktigaste banktjänsterna till Apples populära iPhone. Med applikationen kan man se sin ekonomiska översikt, betala räkningar, överföra pengar samt köpa och sälja aktier och fonder. Säkerheten har prioriterats i utvecklingsarbetet och är likvärdig den som finns i Nordnets övriga lösningar med kommunikationskryptering. Applikationen släpps idag och hämtas kostnadsfritt via App Store, sökord ”Nordnet”.

Internetbanken har flyttat in i mobilen. Idag kan telefonen helt ersätta den vanliga internetbanken. Som aktiv sparare sitter man inte vid datorn dygnet runt. Nu är det möjligt att på ett enkelt sätt både betala räkningar och köpa aktier även när man är på språng, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Inför lanseringen av Nordnets iPhone-applikation har Nordnet tillsammans med Novus Opinion i januari genomfört en undersökning bland svenska folket om intresset för att göra sina bankärenden i mobilen. Resultatet visar att över hälften av alla mellan 16 och 44 år kan tänka sig att använda mobilen för sina banktjänster. Mest efterfrågat är det bland män mellan 30 och 44 år, där närmare en tredjedel dessutom uppger att möjligheten att använda mobilen för bankärenden har betydelse för vilken bank de väljer.

Det är tydligt att unga vill ha banken i mobilen. En klar majoritet använder idag datorn för sina bankärenden, och mobiltelefonen kommer att bli nästa stora kanal. Då är det nödvändigt att bankerna kan erbjuda stabila och säkra tjänster även mobilt, säger Johan Tidestad.

App Store-länk: Nordnet

Videoklipp på Nordnet: